Työhyvinvointi

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, joihin jokainen kuljettaja ja kuljetusyritys pystyy vaikuttamaan. Motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä hyvässä työilmapiirissä toimii tehokkaasti ja tuottavasti.

Koulutuksen sisältö

  • Työntekijän hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
  • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi
  • Työilmapiiri
  • Ravinto osana hyvinvointia
  • Liikunta osana hyvinvointia
  • Oman hyvinvoinnin kartoitus ja kehittäminen

Koulutuksen kesto 7 h.