REAK (Raskaan kaluston ennakoiva ajaminen)

Kuljettajilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa liikenneturvallisuuteen toimimalla liikenteessä ennakoiden. Koulutuksessa kuljettajat saavat tietoa ennakoivan ajotavan periaatteista sekä tukea oman ajotavan kehittämiseen turvallisemmaksi ja taloudellisemmaksi.

Koulutuksen tavoitteita

  • Ennakoinnin tärkeys
  • Riskien tunnistaminen eri liikennetilanteissa
  • Tahto ja taito toimia turvallisesti liikenteessä
  • Turvallisen ajamisen kehittäminen
  • Omien taitojen ja tapojen kriittinen tarkastelu
  • Nykypäivän ajoneuvojen aktiivinen ja passiivinen turvallisuus
  • Ennakoiva ajotapa on myös taloudellinen ajotapa

Koulutuksen kesto 7 h. Koulutukseen voidaan sisällyttää käytännön ajoa tai rataharjoituksia.