Ensiapu

Kuljettajan työssä kohdataan joskus onnettomuustilanteita, joissa ensiaputaidot ovat tarpeen. Ensiapukoulutuksessa annetaan perustietoja ja -taitoja auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa. Koulutukseen kuuluu myös käytännön harjoitteita.

Koulutuksen sisältö

  • Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Painelu-puhalluselvytys
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Palovammat ja muut sokkiin johtavat tilanteet
  • Sairauskohtaukset
  • Eriasteiset palovammat ja sähkötapaturmat
  • Murtumat ja nivelvammat
  • Myrkytykset

Koulutus voi olla 7 h Hätäensiapukurssi tai 16 h Ensiapu 1 -kurssi. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.