koulutus

Taloudellinen ajaminen

Taloudellinen ajaminen

Kuljetusyrityksen toimintaan liittyy väistämättä merkittäviä kuluja, kuten polttoaine-, huolto- ja rengaskulut. Taloudellisella ajamisella on mahdollista saavuttaa selviä säästöjä kuluissa ja...

Lue lisää
Digipiirturi ja ajoaikalainsäädäntö

Digipiirturi ja ajoaikalainsäädäntö

Ajo- ja lepoaika-asetus sääntelee kuljettajien ajo-, työ- ja lepoaikoja. Ajopiirturia käytetään niiden seurantaan ja valvontaan. Kuljettajien ja kuljetusyritysten on siten...

Lue lisää
Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen

Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen

Kuljettajan on hallittava kuormaamisen ja kuorman varmistamisen perusteet, jotta kuormatulla ajoneuvolla voidaan liikkua turvallisesti liikenteessä ja kuljetukset saadaan vahingoittumattomina toimitettua...

Lue lisää
Ajoneuvotekniikka

Ajoneuvotekniikka

Ajoneuvojen tekniikka kehittyy jatkuvasti. Kuljettaja saa parhaan tuloksen aikaan osaamalla käyttää ja hyödyntää uutta tekniikkaa. Koulutus antaa kuljettajan tarvitseman ja...

Lue lisää